Nagrody i WyróżnieniaTomasz Winiarski
Grand Prix I Nagroda Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
(20 000 zł)

Marta Lech
II Nagroda Prezydenta Miasta Katowice
(10 000 zł)

Szymon Prandzioch
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
(2500 zł)

Janusz Akermann
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
(2500 zł)

Darya Hancharova
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(2500 zł)

Marta Kubiak
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
(2500 zł)

Karol Pomykała
Nagroda Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
(2500 zł)

Hanna Rozpara
Nagroda im. prof. Haliny Chrostowskiej ufundowana przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie
(2500 zł)

Krzysztof Tomalski
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
(2500 zł)

Vinicius Sordi Libardoni
Nagroda za najlepszy debiut
(2500 zł)

Magdalena Banaś
Wyróżnienie w kategorii „Debiut”

Lista prac zakwalifikowanych
do wystawy głównej

11. Triennale Grafiki Polskiej1. Akermann Janusz
645/11. TGP/2021
Cykl Przestrzenie
 
2. Banaś Magdalena
443/11. TGP/2021
Diuny  

3. Banaś Magdalena
449/11. TGP/2021
Ocean Rising  

4. Bobak Paulina
557/11. TGP/2021
Gest 1  

5. Bobrowski Andrzej
680/11. TGP/2021
Pola zależności  

6. Bruchnalski Filip
451/11. TGP/2021
Stream Freesolo  

7. Chomicz Małgorzata
38/11. TGP/2021
Uważność II  

8. Ciupa Nastazja
421/11. TGP/2021
I  

9. Ćwiek Sławomir
55/11. TGP/2021
Gwardia purysty-lewi  

10. Ćwiek Sławomir
56/11. TGP/2021
Wielki purysta  

11. Ćwiek Sławomir
57/11. TGP/2021
Gwardia purysty-prawi  

12. Delekta Paweł
22/11. TGP/2021
Chess III  

13. Derda Agata
236/11. TGP/2021
Studnia Dobrej Woli  

14. Dębińska Wiktoria
31/11. TGP/2021
Konstrukty Domowości  

15. Domagalski Wojciech
464/11. TGP/2021
Obrazy sepulkralne  

16. Dyrda Zuzanna
384/11. TGP/2021
Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz  

17. Grzyb Marek
167/11. TGP/2021
Zapis  

18. Hancharova Darya
276/11. TGP/2021
Nieskończoności  

19. Hancharova Darya
279/11. TGP/2021
Nieskończoności 2  

20. Kalina Andrzej
147/11. TGP/2021
Poza układem  

21. Kalina Andrzej
148/11. TGP/2021
Poza układem 2– 

22. Kaliski Ksawery
618/11. TGP/2021
INBETWEENNESS (Pomiędzyczość)  

23. Kerner Kimba Frances
115/11. TGP/2021
The Active Construction of Self-Narrative  

24. Krawiec Michał
64/11. TGP/2021
Jesteśmy tu... (Holiday on Earth 2050 / Lex Szyszko / River trip)

25. Krzywdziak Paweł
370/11. TGP/2021
Temporary impressions  

26. Kubiak Marta
593/11. TGP/2021
Rozkład 03

27. Kubiela Natalia Maria
546/11. TGP/2021
When the world doesn't hug me, I hug myself II  

28. Kuczko Magdalena
296/11. TGP/2021
Sublimacje  

29. Kukawski Tomasz Marek
561/11. TGP/2021
ISOLATION No. 6/9  

30. Lech Marta
534/11. TGP/2021
28.09  

31. Łukasik Katarzyna
312/11. TGP/2021
Weź pigułkę (wersja złota) 

32. Magdalena Hlawacz & Małgorzata ET BER Warlikowska
505/11. TGP/2021
Insomnia, body and time  

33. Owczarek Aleksandra
563/11. TGP/2021
Abruptum VIII  

34. Ożóg Henryk
137/11. TGP/2021
GPS  

35. Panasiewicz Alicja/Adam
554/11. TGP/2021
RAZZLE-DAZZLE TRASH  

36. Pawłowski Mirosław
347/11. TGP/2021
Kamuflaż — Black Shadow  

37. Pomykała Karol
211/11. TGP/2021
One direction. Shadow  

38. Prandzioch Szymon
242/11. TGP/2021
Żniwa  

39. Puzio Paweł
520/11. TGP/2021
Icarus: in shell  

40. Puzio Paweł
550/11. TGP/2021
Icarus: in transference V  

41. Ratajczyk Andrzej
28/11. TGP/2021
Memory of space  

42. Rendecka Anna Maria
107/11. TGP/2021 
Granica  

43. Rozpara Hanna
324/11. TGP/2021
Kamuflaż XXII  

44. Skowron Piotr
247/11. TGP/2021
201203  

45. Smolnicki Piotr Paweł
291/11. TGP/2021
Klatka 1. — Wejście  

46. Sordi Libardoni Vinicius
333/11. TGP/2021
Żelbetowe Kwiaty  

47. Stachurska Małgorzata
196/11. TGP/2021
LABORATORIUM — CIAŁO konfiguracja 2  

48. Surzycki Marcin
114/11. TGP/2021
Nowe królestwo 2  

49. Szydłowska Monika
456/11. TGP/2021
Mapa myśli  

50. Ślusarek Teresa Anna
607/11. TGP/2021
Relictum I  

51. Świętek Krzysztof
586/11. TGP/2021
PIES GO XXXXX  

52. Tomalski Krzysztof
141/11. TGP/2021
Genesis VII dla astrofizyków  

53. Tomalski Krzysztof
143/11. TGP/2021
Teoria względności I  

54. Tomalski Krzysztof
144/11. TGP/2021 Teoria względności II  

55. Trojanowska Anna
19/11. TGP/2021
UTWÓR PRACOWNICZY_02 

56. Tylbor-Kubrakiewicz Wojciech
186/11. TGP/2021
Pamiętnik  

57. Węcławski Andrzej
62/11. TGP/2021
Adyton Kurtyna V 

58. Winczek Katarzyna
425/11. TGP/2021
Terytorium W  

59. Winiarski Tomasz
258/11. TGP/2021
Faces  

60. Włodarek Dominik
524/11. TGP/2021
Gdańsk Westerplatte I, II, III
 

Protokół wygenerowano z systemu rejestracyjnego 11. TGP po zakończeniu obrad Jury Selekcyjnego, które odbyły się w dniu 9 lipca 2021 r. w formie online.

Zgodność danych systemowych z wynikiem obrad potwierdzają członkowie Komitetu Organizacyjnego — Anna Cichoń i Marcin Hajewski.

Katowice, 19 lipca 2021 r.
Idea
11. Triennale Grafiki Polskiej


Rzeczywistość COVID-19 dopadła nas w jej najbardziej bezpośredniej, a zarazem najdotkliwszej postaci.

Zmiany, nie tylko generacyjne, są widoczne bardziej niż kiedykolwiek, przestaliśmy mieć wpływ na rzeczywistość i jej kształtowanie, a ogólny kryzys ujawnił kasandryczne myślenie o przyszłości. Stoimy u progu nowej rzeczywistości, na naszych oczach świat ulega przeobrażeniu, po szaleństwie nasycenia i pogoni za tym by jak najwięcej mieć, powraca refleksja by bardziej być, zarazem powraca też utrwalony w naszej kulturze topos melancholii.

Jako ludzie byliśmy często doświadczani różnego rodzaju „próbami ognia”. Jednocząc się potrafiliśmy pokonać przeciwności losu, by — czerpiąc moc z pokładów zbiorowej świadomości — bogatsi w doświadczenia, tworzyć lepszy świat.

Być może ta spotęgowana świadomość pozwoli nam odkryć nowe sensy i otworzyć się na nowe możliwości, sztuka nie raz dawała przykład kreatywnego traktowania kryzysu jako wektora formowania nowych idei oraz wykorzystania go jako koła zamachowego w twórczym działaniu. Rola artysty w tym procesie jest nie do przecenienia, nie tylko poprzez trafne formułowanie diagnozy, ale w równej mierze ze względu na umiejętność przewidywania, bycia awangardą.

Jak zauważył Grzegorz Hańderek, kurator 10. edycji Triennale Grafiki Polskiej jest najstarszym i najbardziej prestiżowym przeglądem polskiej grafiki współczesnej, którego ambicją jest wyłonienie najbardziej interesujących postaw i tendencji artystycznych w ramach tej dyscypliny oraz poszukiwań poszerzających jej obszar. Grafika zawsze była związana z ideą matrycy i nawet jeśli związki te były czysto formalne, to opierały się na tym sprzężeniu zwrotnym, na ruchu pomiędzy przyczyną a skutkiem. To, że grafika jest cały czas aktualna, paradoksalnie wynika właśnie z tej zależności. Matrycy — jako swoistej formy wewnętrznej i jej odbicia, rzutowania na zewnątrz w formie wizualnego obrazowania. Przy czym im bardziej ten zewnętrzny obraz jest tożsamy z jego wewnętrzną matrycą, tym głębszą prawdę ujawnia i tym większe jest jego oddziaływanie na odbiorcę.

Mamy nie tylko nadzieję, ale i przekonanie, że nowa rzeczywistość pozwoli spojrzeć poza horyzont...

Bogdan Topor