Idea
12. Triennale Grafiki Polskiej


Dynamika przemian zachodzących w otaczającym nas świecie stanowi coraz większe wyzwanie dla osób twórczych. Część z nich funkcjonuje w intermedialnej symbiozie pomiędzy technologicznymi innowacjami, a dziedzictwem kulturowym. Inni konsekwentnie wykorzystują oswojone metody artystyczne z zaangażowaniem analizując współczesne zjawiska. Niezależnie od indywidualnych strategii twórczych, wszystkie przejawy działalności artystycznej mają potencjał do przeobrażenia się
w ważne narzędzia kształtujące rzeczywistość i wpływające na jej ogólny rozwój.

Inspiracją powyższych stwierdzeń jest opinia wyrażona przez badaczkę Françoise Barré-Sinoussi uhonorowaną w 2008 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie nauk medycznych. Podczas jednej z oficjalnych rozmów zwróciła ona uwagę na istotę naukowej twórczości, której genezę stanowi ogólnoludzkie dobro: We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.

I chociaż przytoczony powyżej cytat stanowi wypowiedź osoby niezwiązanej bezpośrednio ze sztuką, można odnieść go do procesów zachodzących w polu artystyczno-badawczym. Stawianie coraz śmielszych hipotez, poszukiwanie rozwiązań poprzez eksperyment i niezmiennie dążenie do progresu w obrębie swojej dziedziny to zaledwie kilka mechanizmów obecnych zarówno w nauce, jak i większości dziedzin sztuki. Grafika artystyczna nie jest tu wyjątkiem.

Rok 2024 jest dla Katowic – stolicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – czasem szczególnym, podczas którego nauka będzie przybierać różne oblicza. Kolejna, już 12. edycja Triennale Grafiki Polskiej odbywa się w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.

Dlatego też ścieżki tematyczne wspólnie określone przez organizatorów wszystkich wydarzeń, zawarte w terminach: klimat i środowisko, zdrowie i jakość życia, przemysły przyszłości, innowacje społeczne, dziedzictwo przemysłowe i kulturowe oraz kreacja i krytyka – mogą stać się sugestią artystycznych poszukiwań uczestników TGP. Nawet jeśli nie mamy przekonania o indywidualnym i pozytywnym wpływie na globalne transformacje, warto wierzyć, że nasza kreatywność pomoże w kształtowaniu matryc wspólnych odpowiedzialności.

Marcin Białas
Kurator Wystawy Głównej 12. TGP