Szanowni Państwo,

w związku z obiektywnymi wydarzeniami, które miały wpływ na kalendarz tegorocznej edycji Triennale Grafiki Polskiej pragniemy poinformować, że Komitet Organizacyjny dokłada wszelkich starań, aby konkurs mógł odbyć się w roku 2021.

Ostateczne terminy konkursu oraz dzień otwarcia Wystawy Głównej zostaną Państwu przedstawione w najszybszym możliwym terminie.

Jest nam przykro z powodu przeciągającej się niepewnej sytuacji, zapewniamy jednak o pełnym zaangażowaniu naszego zespołu w stworzenie zaktualizowanego harmonogramu w optymalnej dla zaistniałej sytuacji formie, która umożliwi Państwu właściwe przygotowanie się do konkursu.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość.Z szacunkiem,
Komitet Organizacyjny 11. TGP
IDEA
11 TRIENNALE
GRAFIKI POLSKIEJ


Rzeczywistość COVID-19 dopadła nas w jej najbardziej bezpośredniej,
a zarazem najdotkliwszej postaci.

Zmiany, nie tylko generacyjne, są widoczne bardziej niż kiedykolwiek, przestaliśmy mieć
wpływ na rzeczywistość i jej kształtowanie, a ogólny kryzys ujawnił kasandryczne myślenie o przyszłości. Stoimy u progu nowej rzeczywistości, na naszych oczach świat ulega przeobrażeniu, po szaleństwie nasycenia i pogoni za tym by jak najwięcej mieć, powraca refleksja by bardziej być, zarazem powraca też utrwalony w naszej kulturze
topos melancholii.

Jako ludzie byliśmy często doświadczani różnego rodzaju „próbami ognia”. Jednocząc się potrafiliśmy pokonać przeciwności losu, by – czerpiąc moc z pokładów zbiorowej świadomości – bogatsi w doświadczenia, tworzyć lepszy świat.

Być może ta spotęgowana świadomość pozwoli nam odkryć nowe sensy i otworzyć się
na nowe możliwości, sztuka nie raz dawała przykład kreatywnego traktowania kryzysu jako wektora formowania nowych idei oraz wykorzystania go jako koła zamachowego w twórczym działaniu. Rola artysty w tym procesie jest nie do przecenienia, nie tylko poprzez trafne formułowanie diagnozy, ale w równej mierze ze względu na umiejętność przewidywania, bycia awangardą.

Jak zauważył Grzegorz Hańderek, kurator 10. edycji Triennale Grafiki Polskiej jest najstarszym i najbardziej prestiżowym przeglądem polskiej grafiki współczesnej, którego ambicją jest wyłonienie najbardziej interesujących postaw i tendencji artystycznych w ramach tej dyscypliny oraz poszukiwań poszerzających jej obszar. Grafika zawsze była związana z ideą matrycy i nawet jeśli związki te były czysto formalne, to opierały się na tym sprzężeniu zwrotnym, na ruchu pomiędzy przyczyną a skutkiem. To, że grafika jest cały czas aktualna, paradoksalnie wynika właśnie z tej zależności. Matrycy - jako swoistej formy wewnętrznej i jej odbicia, rzutowania na zewnątrz w formie wizualnego obrazowania. Przy czym im bardziej ten zewnętrzny obraz jest tożsamy z jego wewnętrzną matrycą, tym głębszą prawdę ujawnia i tym większe jest jego oddziaływanie na odbiorcę.

Mamy nie tylko nadzieję, ale i przekonanie, że nowa rzeczywistość pozwoli spojrzeć
poza horyzont...

Bogdan Topor


KALENDARZ


Uwaga:
Harmonogram konkursu uległ zmianie ! Aktualizacja zostanie przedstawiona w najbliższym czasie. 
Dziękujemy za wyrozumiałość.


TBD
nabór reprodukcji cyfrowych
do I etapu

TBD
jury selekcyjne
ogłoszenie wyników I etapu

TBD
termin przyjęcia prac
zakwalifikowanych do II etapu

TBD
międzynarodowe jury nagród

TBD
otwarcie wystawy TGP

Muzeum Śląskie w Katowicach
Dobrowolskiego 1, Katowice

LUDZIE


organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest
Akademia Sztuk Pięknych
w Katowicach


kurator wystawy głównej:

Bogdan Topor


komitet organizacyjny w składzie:

Marcin Białas
Anna Cichoń
Marcin Hajewski
Grzegorz Hańderek
Artur Masternak
Marta Pogorzelec
Michalina Wawrzyczek-Klasik
WYDARZENIA


Monika Łukowska
TBA
Galeria 302
kuratorka: Marta Pogorzelec

Waldemar Węgrzyn
Powstanie materii — suplement 2
05.03.2021 – 05.04.2021
Galeria Rondo Sztuki
kurator: Dariusz Vasina

Mateusz Dąbrowski
Sorry
Galeria 302
kuratorka: Marta Pogorzelec

Wystawa studentów i absolwentów 
Katedry Intermediów UAP
Zdolni, ale leniwi
TBA
Galeria Wertykalna
kurator: Piotr Bosacki

Studentki i Studenci 
Pracowni Działań Multigraficznych

Impuls
06.04.2021 – 13.05.2021
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Ottona Sterna w Żorach,
"Galeria na piętrze"
kuratorka: Judyta Bernaś


Justyna Mędrala
10.03.2021 – 14.04.2021
Galeria Koszarowa 19
wernisaż: 10.03.21, godz. 12.00

Kamil Kocurek
28.04.2021 – 19.05.2021
Galeria Koszarowa 19
wernisaż: 14.04.21, godz.12.00

Eugeniusz Get-Stankiewicz
Durery
02.06.2021 – 23.06.2021
Galeria Koszarowa 19
wernisaż: 19.05.21, godz.12:00

Aleksander Rak
Początek
06.10.2021 – 27.10.2021
Galeria Koszarowa 19

Wystawa Pedagogów
Katedry Grafiki

10.2021 – 11.2021
cykl prezentacji autorskich


Warsztat
Dwie Pochwały i Nagana
03.11.2021 – 01.12.2021
Galeria Koszarowa 19
wernisaż: 03.11.2021, godz.12:00
kuratorka: Halina Cader-Pawłowska


Barbara Jura
Our
8.10.2021 – 27.10.2021
Galeria+ Rondo Sztuki
wernisaż: 8.10.2021
kuratorka: Dorota Nowak-Rodzińska

Wystawa Grafiki Japońskiej
10.2021 – 11.2021
Galeria Wertykalna
kurator: Artur Masternak

Wojciech Domagalski
11.2021
Galeria Wertykalna
kurator: Grzegorz Hańderek


Wystawa Katedry Grafiki
jubileusz XX-lecia
Współ-czucie
TBA
Rondo Sztuki


foto: Michał Jędzejowski

LAUREACI
POPRZEDNICH EDYCJI:


2018
Barbara Jura


2015
Kamil Kocurek

2012
Tomasz Daniec

2009
Henryk Ożóg

2006
Grzegorz Hańderek

2003
Marcin Surzycki

2000
Tomasz Struk

1997
Tadeusz Wiktor

1994
Piotr Szurek

1991

Andrzej Bębenek


KONTAKT 


tgp@asp.katowice.pl


Biuro 11 TGP
ul. Raciborska 37
40-074 Katowice