Kacper Bożek
Sen Akwaforcisty

27.03.2018 – 16.04.2018
Galeria Engram,
Instytucja Miasto Ogrodów
w Katowicach


Sen Akwaforcisty (fragment)
Z ogromną przyjemnością padam na pysk…
Cały dzień rysowałem akwafortę. Ten dzień, poprzedni i przed poprzedni.
Ciągłość i intensywność pracy zdołała wytworzyć bezpośrednie połączenie
pomiędzy głową, a ostrzem igły akwafortowej, co pozwoliło dobywać  obrazy
bezpośrednio ze środka głowy. Mogłem zestawić je ze sobą w niekrępowaną
znaczeniowo i kompozycyjnie materię rysunkową. Zdołałem odciąć się od dręczącej,
racjonalnej potrzeby dążenia do jakiegoś określonego obrazu (odwzorowania
postaci ludzkiej, czy króliczka). Proces rysowania sensu stricte stał się jedynym
i niepowtarzalnym celem moich działań. Rzeczywistość w zasadzie interesuje mnie
w niewielkim stopniu, w mojej pracy natomiast zupełnie. Aby nadać kształt
i odpowiedni wyraz mojej niechęci postanowiłem wypróbować pewien pomysł ,
który od dłuższego czasu zajmował moją głowę, domagając się niczym potwór
doktora Frankensteina ożywczego pioruna realizacji.