Kacper Bożek
Magia Warsztatu

27.03.2018 – 16.04.2018
Galeria Koszarowa 19,
ASP Katowice


Cykl Magia warsztatu znalazł swoje potwierdzenie w znakomitych
prezentacjach grafik, artystów których unikatowy i autorski warsztat
stał się wezwaniem dla wielu zainteresowanych grafiką studentów.
Spotkania z artystami dedykowane konsekwentnie technikom wklęsłodrukowym
ujawniło ich nowe walory i możliwości, które stały się szansą w poszukiwaniach
swojego miejsca i odrębności w sferze graficznego języka. W gronie krakowskich
artystów zafascynowanych dyscypliną klasycznego warsztatu graficznego
odnajdujemy Kacpra Bożka. Artystę oddanego w pełni akwaforcie,
którego wrażliwość i nieskrępowana wyobraźnia poparta wyjątkowym
talentem staje się szansą kolejnego spotkania z oryginalnym artystą.
Jego wystawę grafiki w Galerii Engram i warsztaty z udziałem artysty
zorganizował jak w dwóch poprzednich edycjach Instytucja Kultury –
– Miasto Ogrodów i Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.