Ekrano Preso
Pracowni Serigrafii
z ASP we Wrocławiu

9.03.2018 – 30.03.2018
Galeria Wertykalna, ASP Katowice

Ekrano Preso to projekt zainicjowany przez Pracownię Serigrafii ASP
w Katowicach pod kierownictwem prof. Waldemara  Węgrzyna.
Obejmuje on cykl wymiennych wystaw pracowni sitodruku
z różnych uczelni artystycznych. Ekrano preso oznacza sitodruk
w języku esperanto. Idea esperanto powstała z chęci porozumienia,
spotkania ponad różnicami. Użycie tego języka w tytule cyklu wymiennych wystaw,
gdzie spotykają się różne środowiska twórcze i pokolenia, wypowiadające się
za pomocą jednej techniki graficznej, zwraca uwagę na cel projektu.
Sitodruk jest traktowany tutaj jako język, narzędzie wypowiedzi, prowadzące
do rozmowy, konfrontacji różnorodnych poszukiwań, wymiany myśli i doświadczeń.