Idea


Triennale Grafiki Polskiej (TGP)

jest najstarszym i najbardziej prestiżowym przeglądem polskiej grafiki współczesnej, którego ambicją jest wyłonienie najbardziej interesujących postaw i tendencji artystycznych w ramach tej dyscypliny oraz poszukiwań poszerzających jej obszar. Polska grafika artystyczna, niewątpliwy fenomen w skali międzynarodowej, od lat skupia kolejne generacje twórców oraz bardzo liczne rzesze fanów, pozostawiając z każdą edycją przeglądu nowe ślady, będące pochodną czasów, z jakich wyrasta.
Grafika od początku pozostaje w ścisłym związku z medium, które stanowi siłę sprawczą jej ewolucyjnego rozwoju. Medium to sankcjonuje, a jednocześnie
przewartościowuje stale rozrastające się pole doświadczeń, które prowadzą do indywidualnych konkluzji i bardzo interesujących strategii artystycznych.
W tym sensie grafika artystyczna jest dziś równie aktualna jak zawsze.
Badając obecnie m.in. współczesne związki „prawdy życia” i „prawdy ekranu”,
zmysłów i symulatorów, iluzji i poezji, wydobywa z nich nowe formy wyrazu,
składające się na jej nietransparentną morfologię języka wizualnego.
Grafika dzisiaj oznacza otwarty typ wrażliwości na dynamiczną materię rzeczywistości, wyrażającą się tyle w idei i formie, co w procesie…


Grzegorz Hańderek