Jan Szmatloch
Grafoteka

09.03.2018–04.04.2018

Galeria Rondo Sztuki

Wernisaż: 09 marca 18.00

Grafiki Jana Szmatlocha – wykonane w technice akwaforty,
mającej wielowiekową tradycję – ukazują śląski pejzaż:
fragmentaryczny, rozbity na odłamki postindustrialnych ruin,
odnotowany z archeologiczną precyzją wnikliwego badacza.
Uchwycone w kameralnej skali szczątki codzienności zostają
wpisane w rejestr osobistej kolekcji wspomnień. Tym, co skłania
Artystę do pochylenia się nad napotkanymi odpryskami
i rozpadlinami pamięci jest ich semantyczny związek z miejscem –
- lokalną ojczyzną, heimatem – które opisują i metaforyzują,
a z którym nieuchronnie splata się jego biografia.
To, co obserwowane w skali mikro, odbite na niewielkiej
kartce szlachetnego papieru, możemy czytać jako mapę
prywatnej geografii.

Okienna, hieratyczna perspektywa akwafort Mistrza Szmatlocha
daje życie temu często za ciasno widzianemu światu, za ciasno
widzianemu Śląskowi. Okno Szmatlocha wcale nie jest
jednoocznym,
cyklopowym świadkiem życia – wyznacza wiele kierunków przestrzeni
i namysłu.
– Zbigniew Kadłubek, filolog klasyczny (z tekstu do katalogu)

Percepcja prac Jana Szmatlocha wymaga od odbiorcy wnikliwości
i zarazem takiego rodzaju wrażliwości, jaką jest otwarcie na 
niejednoznaczność. Znaczenia bowiem nie otwierają się wprost
i bezpośrednio, lecz ukrywają w przestrzeni „pomiędzy” – pomiędzy
próbą przezwyciężenia czasu, a przepracowaniem przeszłości –
- i zostają przypisane zachowaniu oraz przekazywaniu pamięci.

– Marek Meschnik, historyk sztuki (z tekstu do katalogu)