Kalendarz

9.04 — 31.05.2018
nabór reprodukcji cyfrowych
do I etapu

czerwiec 2018
jury selekcyjne
ogłoszenie wyników I etapu


czerwiec — 15 września 2018
termin przyjęcia prac
zakwalifikowanych do II etapu


21  — 28 października 2018
międzynarodowe
jury nagród


26 października 2018
otwarcie wystawy TGP

Muzeum Śląskie w Katowicach
Dobrowolskiego 1, Katowice