Kamil Kocurek
Arena rozgrywek
26.10.2018 – 10.11.2018
Galeria Rondo+


Wystawa grafik wklęsłodrukowych powstałych w latach 2016–2018.
Prezentowane będą zarówno grafiki wchodzące w skład cyklu Platform Game
oraz Arena oraz pozostałych mniejszych form graficznych.
Przestrzeń Galerii zaaranżowana będzie poprzez użycie specyficznych
kompozycji graficznych inspirowanych estetyką cyfrowego obrazowania.
Zainscenizowana graficzna instalacja ma przywoływać multimedialne sposoby
postrzegania i schematy mające na celu budować wrażenie trójwymiarowości
i złudnej przestrzeni, pole graficznego oddziaływania. Poprzez prezentacje grafik
z cyku Platform Game ukazane zostaną problemy wojny i współczesnego świata
obecne w mediach i rożnych formach masowej rozrywki. Natomiast Arena
w tym wypadku odnosi się do miejsc budowanych z rozmachem tak niezwykle istotnych
w historii światowych cywilizacji a przede wszystkim w czasach nam współczesnych.
Nastawione są na spektakularne wydarzenia, niesamowite doznania, ekstazę widzów
i uczestników. Zainscenizowany świat, spektakl, teatr wojny odegrany
na przysłowiowych jej deskach stanowi poprzez mediów graficzne realne odbicie
wydarzeń czasów współczesnych a także jest nawiązaniem do czasów historycznych.
Stanowi ich pokłosie lub jest przerysowaną, metaforyczną i przejaskrawioną wersją.
Miejscem fikcyjnych i wirtualnych wydarzeń.