Łukasz Lewandowski
Rysunek
16.01.2019 – 20.02.2019
Galeria Koszarowa 19,
ASP Katowice

Grafika jest sztuką służebną – to zdanie mojego mentora – Bohdana Pasiciela,
nauczyciela projektowania graficznego. W swojej działalności (na potrzeby widza
zwanej twórczością) staram się o tym nie zapominać. Rozpamiętuję i nazywam ten fakt
podczas pracy nad kolejnymi (na potrzeby widza nazywanymi) dziełami.
Służebność rozumiem dzisiaj, jako kontekst. Moja służba, moim kontekstem
przedstawionych na wystawie prac jest relacja z najważniejszymi recenzentami –
- moimi dziećmi. Do nich i o nich, dla nich i za nich powstały w przeciągu trzech lat
najważniejsze utwory. Niektóre wprost do tekstu żywiołowo opowiadanych przez nie historii.
Inne opowieści, szeptane do poduszki, celowo niedokończone zaczyny pod wyobrażenia
małych wielkich światów dziecięcych strachów i marzeń. Będąc w tym niezręcznym
położeniu snucia najnudniejszych opowiadań o samym sobie i swoich rysunkach –
- uciekam w opowieści o złotym wieku dzieciństwa swojego potomstwa,
które jest moim kontekstem. Jemu oddaję swoje usługi.