LUDZIE


organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest
Akademia Sztuk Pięknych
w Katowicach


kurator wystawy głównej:

Bogdan Topor


komitet organizacyjny w składzie:

Marcin Białas
Anna Cichoń
Marcin Hajewski
Grzegorz Hańderek
Artur Masternak
Marta Pogorzelec
Michalina Wawrzyczek-Klasik