Ludzie


Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest
Akademia Sztuk Pięknych
w Katowicach.


Kurator:

Grzegorz Hańderek


Komitet Organizacyjny w składzie:

Marcin Białas
Anna Cichoń
Marcin Hajewski
Artur Oleś


Rada programowa:

Agnieszka Cieślińska-Kawecka (ASP Warszawa)
Tomasz Daniec (ASP Kraków)
Sebastian Dudzik (UMK Toruń)
Paweł Frąckiewicz (ASP Wrocław)
Mirosław Pawłowski (UAP w Poznaniu)
Marta Anna Raczek-Karcz (SMTG)
Adam Romaniuk (ASP w Katowicach)