Roman Starak
Ponad Czasem

5.02–28.02.2018
Galeria Rondo Sztuki

Wernisaż: 5 lutego 18:00

Roman Starak należy do twórców, których artystyczna droga –
- unosząc się ponad czasem –potrzebuje dziś tego czasu więcej,
by być właściwie odczytana. A jednak w pełni odczytana być
nie może, gdyż jej siła polega właśnie na tym, że się sprowadzić
do słowa całkowicie nie pozwala. Że nie pozwala się rozwarstwić
na formę i treść, którą możemy zinterpretować, a następnie zamknąć
w szufladzie.

Był artystą i człowiekiem, który nie tworzył pustych słów i gestów –
- przeciwnie: w redukcji form widział istotę i siłę dialogu z drugim
człowiekiem. Poprzez skupioną obserwację surowej rzeczywistości
powojennego Śląska stworzył własną ikonografię balansującą na
pograniczu emocji i kontemplacji, figuratywności i abstrakcji, dwu-
i trójwymiarowości, przy czym każde z tych pojęć, związane pierwotnie
z formą, ujawnia w niej metafory miejsca i naszego w nim egzystowania.

Roman Starak był przekonany, że Jego sztuka wejść musi w dialog
z odbiorcą bez jego pomocy i musi wystarczyć za cały komentarz.
Dzień dzisiejszy to przekonanie w pełni potwierdza.

Grzegorz Hańderek