Tomasz Struk

Prześwity i (nie)pamięci

07.09.2018 — 02.11.2018
Galerii ASP Rondo Sztuki
Galeria Sztuki Współczesnej BWA
Muzeum Śląskie


Tomasz Struk. Prześwity i (nie)pamięci jest projektem kuratorskim
obejmującym cykl wydarzeń zadedykowanych i poświęconych pamięci
jednego z najwybitniejszych polskich artystów – Tomaszowi Strukowi.
Wystawa i towarzyszące jej wydawnictwo monograficzne pt. Tomasz Struk –
- Prześwity ma służyć przypomnieniu sylwetki oraz dorobku artysty,
a także ukazać jego twórczość w szerszym kontekście współczesnych
praktyk artystycznych. Nieodrodnym elementem tej schedy jest bez wątpienia
problematyka genealogii gestu oraz pamięci. Dyskurs czasu i odciskającego
się w pamięci „śladu” pojawił się w pracach Tomasza Struka już pod koniec lat 70. XX w.
W procesie rekonstruowania przestrzeni mnemosyne to, co nieobecne zostało przezeń
przywołane w formie rytów, odcisków, rastru. Niezwykły w twórczości Struka
jest autentyczny esencjalizm w wyłuszczaniu tropów pamięci i lokalizowaniu ich
w porządku eschatologicznym człowieka. Integralnymi elementami projektu
jest prezentacja instalacji Stan pamięci w przestrzeni Muzeum Śląskiego
oraz wystawa prac graficznych w Rondzie Sztuki – Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach oraz w Galerii Sztuki Współczesnej BWA.