Piotr Szurek
Autoportret
23.10.2018 – 18.12.2018
Galeria Koszarowa 19,
ASP Katowice

Twarze Piotra Szurka (fragment tekstu - Jarosław Łukasik)
Piotr Szurek konsekwentnie wybiera własną twarz jako obiekt badań
i obszar najszerzej rozumianej symboliki. Nie jest to jednak zniewolenie:
artysta posługuje się swobodnym gestem, a ekspresja i wolność idą ze sobą w parze.

Twarz w monochromatycznych, czarno-białych autoportretach Piotra Szurka
to zindywidualizowana maska, która ma nam uzmysławiać ponadmaterialny
wymiar egzystencji. Dla wnikliwego oka artysty prawie każdy fragment ciała
może stanowić inspirujący mikrokosmos, lecz twarz to coś zupełnie innego:
niemal każda kultura koncentruje w niej wyobrażenia o społeczeństwie.
Mówiąc banalnie, twarz to scena, na której odgrywane są społeczne role.
Oderwany od swego właściciela, wizerunek twarzy zaczyna jednak
żyć własnym życiem i, podobny masce, raczej skrywa niż obnaża.
Maska jest spersonalizowaną „twarzą” innego, ponadczasowego wymiaru;
antropologicznym wyobrażeniem tego, co wydaje się istnieć,
ale czego nie możemy usłyszeć ani zobaczyć.

Na wystawie zaprezentowany zostanie wybór prac  z cyklu Autoportret.